Koekje erbij?

Page content

Privacy Policy

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Deze Privacy Statement is dan ook opgesteld conform de toepasselijke privacy wetgeving. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruiken.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, zoals de periodieke nieuwsbrief, workshops, toolkit, andere (actuele) informatie over Bjorn Brands en de door (of in opdracht van) ons georganiseerde activiteiten.

Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven. Daarnaast kunnen wij dergelijke informatie ook gebruiken voor notificatiedoeleinden.

Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te beschermen.

Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd “cookies” om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Als u meer wil weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact opnemen met ons via natasja@bjornbrands.com.

Bjorn Brands behoudt zicht het recht voor om deze Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.